تجلیل از عید سعید اضحی در انجمن فرهنگی میهن

ازعید سعید اضحی بمثابه خجسته روزی از ایام مملو از ابهت عنعنات پسندیده مردم ما نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج مرز های آن در دیار غربت (درکشور های غربی) نیزاستقبال شایسته ای بعمل می آید

فوتو البوم محفل عید قربان

همدیاران ما همواره در حفظ و رشد آورده های پسندید کشور توجه جدی داشته و آنرا بعنوان میراث فرهنگی به نسل جوان ارمغان به میدهد تا باشد جونان ما از مزایای همچو رسوم و عنعنات نیک و پسندیده بهره مند گردند.

بلی!

تبجیل از اعیاد و سایر روزهای ملی و بین المللی انگیزه خوبی برای انتقال اندوخته های مثبت به نسل بالنده بوده و از جانبی هم میهنان غربت نشین ما با ایجاد فضا برای آشنائیها, دیدوا دیدها و دوستیها, لحظاتی را دور هم با سرور و شادمانی سپری مینمایند که این خود میتواند تا اندازه ای زمینه ساز کاستن آلام مهاجرت و دوری از سرزمین آبائی گردد.

به همین مناسبت انجمن فرهنگی میهن, عصر چهار شنبه نهم نوامبر محفلی را به افتخار عید سعید اضحی در یکی از سالنهای شهر بر گزار نمود که در آن جمعی از دوستان و مهمانان, منجمله محترم عباس احمدی آواز خوان خوش صدا و فامیل نجیب شان از کشور سوئیس حضور بهم رسانیده و زینت بخش این جشنواره گردیدند.

در ابتداء محترم احمد ضیاء نوری نطاق رادیو میهن با ابراز تبریکات بمناسبت عید سعید اضحی, روی فضیلتهای این روز پر میمنت صحبت نموده, تشریف آوری دوستان را خیر مقدم گفت.

سپس محترم فرین محسنیان رئیس انجمن فرهنگی میهن پیرامون اهمیت همچو تجمعات که انگیزه ای برای حفظ و رشد عنعنات خوب کشور بشمار می آید سخنرانده, ارزشمندی و تدویر چنین نشستها را زمینه خوبی برای تقویه روان و روحیه سالم همدیاران بشمار آورد.

بدون تردید باید علاوه نمود که محافل خوشی را غذای روح یعنی شنیدن موسیقی بیشتر مسرتبار میگرداند که خوشبختانه ما درین شب نشینی جوان مستعد و خوش صدا عباس جان احمدی را از کشور سوئیس در کنار خود داشتیم که موصوف با هنر نمائی خویش توانست لحظاتی چند فضای این جمع آمد را شاد و پرحرارت ساخته و گرمی بیشتر بخشد.

در اخیر پس از صرف شام و شنیدن موسیقی, محترم رحمت حسن معاون و مسئوول امور کلتوری انجمن میهن, با سخنان گرم از اشتراک همه عزیزان و به خصوص آواز خوان با استعداد آقای عباس احمدی سپاسگزاری نموده ختم محفل را اعلام کرد.

انجمن فرهنگی میهن

گتنبرگ ـ سویدن

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Find Brand New Free Sprint Phones. | Thanks to Current Mortgage Rates, Credit Card Offers and Credit Repair