پیام تسلیت و همدردی

با تاثر زیاد اطلاع حاصل کردیم که مادر بزرگوار محترم رضا طالبی پدرود حیات گفته و به ابدیت پیوست

انجمن فرهنگی میهن مراتب تسلیات خویشرا نسبت این ضایعه به  جناب رضا طالبی, اعضای محترم خانواده, اقارب و دو ستان شان  ابراز نموده, روان مرحومه را شاد و یاد ش را گرامی میخواهد.

آرزوی ما صبر جمیل برای خانواده مغفوره است.

نوت

مراسم یاد بود مرحومه بروز یکشنبه هفتم نوامبر 2010 میلادی از ساعت سه بعد از ظهر الی شش عصر در سالون فولکت هیوس واقع در منطقه همرکولین برگزار میگردد. 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Find Brand New Free Sprint Phones. | Thanks to Current Mortgage Rates, Credit Card Offers and Credit Repair